Hvad er CCR?

Corporate Cultural Responsibility er en virksomheds (eller en organisations eller en fonds) aktive medansvar for udviklingen, genopbygningen, aktiveringen, driften eller tilpasningen af et samfunds kulturelle identifikationsfaktorer såsom sproget, musikken, kunsten, litteraturen, troen – fra det talte ord til den nyeste kunst/media-hybrid.

 

Rundbordssamtale.jpg

13. september 2016:
CCR – et skridt videre

En uformel rundbordssamtale om Corporate Cultural Responsibility, som blev afholdt på Teatret ved Sorte Hest. Målet var at styrke sprogliggørelsen og operationaliseringen af CCR.


8. november 2016:
CULTURCONOMY

På denne endagskonference blev det præsenteret, hvordan strategisk anvendelse af Corporate Cultural Responsibility kan skabe vækst og innovation gennem samarbejder mellem kunstnere, kulturfolk og erhvervslivet. Den fandt sted på Nationalmuseet i København.

Culturconomy_diagonal.jpg

Den Nye Guldalder - banner.jpg

Christian Have:
Den Nye Guldalder
– kunsten som vækstmotor

Det danske kulturliv står foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer begge parter til gavn.