Corporate Cultural Responsibility fokuserer på at skabe nye, kreative partnerskaber mellem kulturen og erhvervslivet, som kommer begge parter til gode. Partnerskaber, som tjener et konkret formål – en udfordring eller opgave, partnerne er fælles om.

Corporate Cultural Responsibility blev defineret af Christian Have i bogen Ansvar eller Anarki (2013) på denne måde:

Corporate Cultural Responsibility er en virksomheds (eller en organisations eller en fonds) aktive medansvar for udviklingen, genopbygningen, aktiveringen, driften eller tilpasningen af et samfunds kulturelle identifikationsfaktorer såsom sproget, musikken, kunsten, litteraturen, troen – fra det talte ord til den nyeste kunst/media-hybrid.


I det gode CCR-partnerskab hjælper erhvervslivet og kulturaktørerne hinanden med at:

 • Tænke og agere økonomisk
 • Holde modtageren i centrum
 • Skabe opmærksomhed på et overfyldt marked
 • Nå nye målgrupper
 • Udvikle nye produkter og ydelser
 • Justere enhedsprisen efter forbrugerens behov
 • Skabe vækst for begge parter


Hvad kan CCR give en virksomhed?

 • Bedre bundlinje
 • Brand value
 • Nye tankegange
 • Virksomhedskultur
 • Cultural resonance
 • Investering i fremtiden


Hvad kan CCR give en kulturaktør?

 • Nye forretningsmuligheder
 • Nye målgrupper
 • Nye platforme
 • Nye tankegange
 • Nye ambassadører – fra erhvervslivet


CCR er et opgør med spørgsmålet: “Jamen, hvad koster det?”

I stedet bør spørgsmålet være:

”Hvordan kan vi bruge kunsten og kulturens iboende værdier aktivt til at skabe et bedre samfund, stærkere virksomheder og mere innovation igennem partnerskaber på tværs?”